logo2

UNIwater

Tillsammans utvecklar vi framtidens VA-lösningar i Norden

Vi på ASB ingår i Uniwater AB består idag av fyra affärsområden och sju dotterbolag som är verksamma på olika områden inom VA-teknik och vatteninfrastruktur. Respektive bolag är specialister inom sitt område och tillsammans erbjuder koncernen heltäckande VA-lösningar.

Läs gärna mer om vilka andra företag som ingår i gruppen Uniwater på www.uniwater.se